مراسم ختم(مجازی) مرحوم دکتر افشارنیا

  • چاپ

باکمال تاسف باطلاع می رساند؛ مراسم بزرگداشت و ترحیم مرحوم دکتر سعید افشارنیا استاد مهندسی برق دانشگاه تهران و دبیر اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت مجازی و با سخنرانی آیت الله علیدوست رییس اندیشکده فقه و حقوق و با حضور خانواده معزز آن مرحوم، آشنایان و همکاران ایشان در دانشگاه تهران و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ساعت 14 روز شنبه 9 مرداد 1400 برگزار خواهد شد.  پیشاپیش قدردان حضور شرکت کنندگان در مراسم هستیم. آدرس اینترنتی جهت شرکت در مراسم مجازی general.olgou.ir

marhom dr afharnia1