پنجمین نشست ماهیانه اندیشه ورزی اندیشکده چرخه نوآوری

پنجمین نشست ماهیانه اندیشه ورزی اندیشکده چرخه نوآوری با سخنرانی آقایان دکتر برات قبادیان (معاونت آموزش، پژوهش و فناروی وزارت صمت) با موضوع طرح تاپ براساس مدل مارپیچ سه گانه نوآوری به منظور دانش پایه کردن صنعت و معدن در ایران و سخنرانی آقای مهندس مهدی عظیمیان زواره با موضوع معرفی کارخانه نوآوری روز دوشنبه مورخ بیست پنج مرداد 1400از ساعت 16 تا18(بصورت مجازی) جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر این نشست مراجعه کنید.

14005

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید