الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس نقشه راه علمی تدوین شد

 

 

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با بیان این‌که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس نقشه راه علمی تدوین شده است، گفت: تدوین سندی متکی بر مبانی اصیل اسلامی و سازگار با مقتضیات و ویژگی ­‌های فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران خود نیازمند نقشه راه بود که انجام شد. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی با بیان این که تهیه یک نقشه راه جامع که تمامی مراحل طراحی الگو را تا حصول نتیجه نهایی با بهره گیری از روش‌های متقن علمی مشخص کرده باشد، از همان ماه‌های شروع فعالیت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت، افزود: با نظرخواهی گسترده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های راهبردی و با استفاده از روش‌های مختلف تحقیقات کیفی از جمله مصاحبه‌های علمی فردی و گروهی در نهایت نقشه راه طراحی الگو تدوین شد و پس از اعمال اصلاحات متعدد به تصویب شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسید.وی در تشریح ابعاد اقدامات انجام شده برای تهیه پیش نویس سند الگو گفت: سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، سند بالادستی همه اسناد برنامه‌ای کشور و سند مرجعی برای چشم‌انداز، سیاست‌ها و برنامه‌های کشور است. این سند دارای ساختاری شش‌بخشی است که ذیل دیدگاه‌های «اسلامی» و «ایرانی» جای دارند. به طور کلی، بخش اسلامی سند مشتمل بر بخش‌های «مبانی نظری»، «مبانی عملی یا اصول» و «آرمان‌ها» و بخش ایرانی آن، مشتمل بر بخش‌های «رسالت»، «افق» و «تدابیر» است.وی در تبیین منطق ساختار حاکم بر پیش نویس سند الگو، گفت: این پیش نویس علاوه بر پاسخگویی به ابهامات نخبگان، بستر و زمینه‌ای برای به‌کارگیری بهتر این سند در مقام چشم‌اندازنگاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است.رییس اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با تبیین جایگاه اسلامیت در تدوین سند الگو، گفت: بخش اسلامی که حاوی گزاره‌های ثابت، فرازمانی و فرامکانی است، به صورت قضایایی حقیقیه انشاء شده‌اند و موضوع آن‌ها، عناوین شریعت و نه مصادیق آن است. در بخش اسلامی، «مبانی» زیرساخت و زیربنایی هستی‌شناختی است که چرایی گزینش گزاره‌های آرمان‌ها و اصول را تبیین می‌کند. «مبانی عملی یا اصول» بایدهای کلان و فرازمانی و فرامکانی برآمده از شریعت اسلامی است که چگونگی حرکت به سمت آرمان‌ها را ترسیم می‌کند.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، میرمعزی ادامه داد: «آرمان‌ها» حاوی مطلوبیت‌های فرازمانی و فرامکانی مستخرج از آیات و روایات است که با تطبیق آن بر ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و شرایط خاص ایران در ۵۰ سال اول قرن پانزدهم هجری شمسی، «افق» ۵۰ ساله  ایران نمودار می‌شود.دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تبیین جایگاه ایرانیت در تدوین پیش‌نویس سند الگو، گفت: بخش ایرانیت نیز محصول تطبیق گزاره‌های بخش اسلامی بر شرایط و مقتضیات پایدار ایران است. در بخش «رسالت» بیانیه مأموریت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است که حلقه وصلی بین بخش اسلامی و بخش ایرانی سند الگو است.عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: افقی که در این سند، ۵۰ ساله در نظر گرفته شده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد که با توجه به نقاط قوت و ضعف و آسیب‌ها و مسائل ایران و مسائلی که در آینده با آن روبه‌رو خواهد شد، اگر بخواهیم در مسیر آرمان‌ها حرکت کنیم، به کجا باید برسیم؟ با تطبیق این افق بر ظرفیت‌ها و مقتضیات پایدار ایران، اقدامات اساسی که باید در دستور کار قرار گیرد، در قالب «تدابیر» نمودار شده است؛ به عبارت روشن‌تر تدابیر، اقدامات کلانی را در مسیر حرکت به سمت افق در چهارچوب اصول و با توجه به شرایط حال و آینده ایران و جهان نشان می‌دهد.

 

download

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید