در دنیای امروز، دغدغه پیشرفته بودن، نوعی جهان‌بینی است

 

 

عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: پیشرفت جمهوری اسلامی و شکوفاسازی معنوی، علمی، دفاعی و اقتصادی ایران بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی نیازمند برخورد صحیح با مسئله و سنجش اصولی اجرای آن است.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگو، محمدرحیم عیوضی به تشریح شاخص‌های ارزیابی اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: در دنیای امروز، دغدغه پیشرفته بودن، نوعی جهان‌بینی است و عبث پنداشتن زندگی، موجب عقب‌ماندگی می‌شود. مهم‌ترین موضوع در بسترسازی جهت حرکت به جلو که اساس و ستون پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تشکیل می‌دهد نظام باورها، هنجارها و جهان‌بینی و فرهنگ جامعه است.استاد دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: علاقه به کار و فعالیت و دوری از کسالت و تنبلی، لازمه پیشرفت سریع است که با اصلاح فرهنگ و نگرش‌ها، امکان‌پذیر است.وی ادامه داد: مسئله بعد، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و برخورداری ملت از دولت کارآمد است. بسترسازی برای پیشرفت، وظیفه دولت‌هاست و دولت‌ها با وجود ساختارهای کهنه و سنتی نمی‌توانند وظیفه پیشرفت را بر عهده بگیرند؛ بنابراین ساختار اداری و مدیریتی کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذاری‌های فکری، علمی، معنوی و اقتصادی در کشور به‌صرفه شود.عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به وظایف حاکمیت در این زمینه گفت: نظام رفتاری حکومت باید به روش و شیوه‌ای برنامه‌ریزی شود که همه افراد به فکرِ آوردن سرمایه‌های انسانی و فکری خود به کشور باشند و جامعه از چنان امنیتی برخوردار باشد تا انسان‌ها بدون نگرانی و ابهام از رفتارهای پیش‌بینی‌نشده، به افزایش سرمایه‌های معرفتی و مادی خود در متن جامعه بپردازند. به هر حال، پیشرفت هر جامعه‌ای به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد و محصول انباشت علم، فرهنگ و معنویت است. به این منظور با توجه به بیانات مقام معظم رهبری شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شش حوزه شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط‌زیستی، توسعه انسانی و اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی شد.عیوضی با تبیین شاخص های سیاسی گفت: این شاخص ها عبارت از تعامل سازنده در عرصه‌های بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های پویا به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، استقرار مردم‌سالاری دینی، تحکیم رابطه مردم و حاکمیت، مدیریت و نظام کشورداری مناسب، مشارکت صحیح و درست اقشار مختلف جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، وجود شایسته‌سالاری در نظام اداری، اصلاح قوانین کار، تجارت و مالیات به منظور افزایش انگیزه‌های تولید و کاهش بوروکراسی‌ها و اصلاح قوانین و مقررات جهت بهبود فضای کسب و کار است.وی در تشریح شاخص‌های اقتصادی گفت: این شاخص ها عبارت از افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش درآمد ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت، کوچک‌سازی اندازه دولت به منظور کاهش مخارج دولت، ارائه تسهیلات مالی به کسب‌وکارهای نوپا، افزایش قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم.عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی را مشتمل بر بهبود شاخص عدالت اجتماعی، زدودن فقر و محرومیت از جامعه، توزیع عادلانه درآمد، استحکام بنیان خانواده، برخورداری از آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، تأمین امنیت اجتماعی، مصونیت از فساد، تأمین حقوق زنان و کودکان در جامعه و ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارافرینی در جامعه دانست.تاکید بر تربیت نسلی که آینده سازان هستند . حمایت از این اقشار مهمترین دغدغه هایی است که تضمینی بر توسعه آینده می باشد. از آنجا که حکمرانی خوب در سایه  کارآمدی دولتها تحقق می یابد لذا کار آمدی از شاخص های حکمرانی خوب می باشد .وی شاخص‌های توسعه انسانی را شامل امید به زندگی، ارتقای سطح نظام آموزشی کشور، ارتقای سطح سلامت عمومی، تحکیم هویت ایرانی اسلامی، ارتقای اخلاق و معنویت در جامعه، احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه و بهبود سلامت روانی افراد در جامعه دانست.استاد دانشگاه شاهد با اشاره به شاخص‌های محیط‌زیستی گفت: کاهش آلودگی محیط‌زیستی، حفظ منابع محیط‌زیستی، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی‌ﻫﺎی تجدﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺮژی و توسعه آگاهی و درک افراد به مباحث محیط‌زیستی از مهمترین شاخص های زیست محیطی است.عیوضی در تبیین شاخص های محیط‌زیستی علم و فناوری، گفت: این شاخص ها عبارت از حمایت از نواندیشی و پویایی فکری، استقرار نظام نوآوری و خلاقیت، توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری، حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در جهت تولید علم و فناوری، حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، حمایت از متخصصان و مخترعان در جهت تولید فکر، حمایت از مشارکت علمی در داخل و خارج کشور و حمایت از حقوق مالکیت فکری است.وی در پایان یادآور شد: پیشرفت جمهوری اسلامی و شکوفاسازی معنوی، علمی، دفاعی و اقتصادی ایران بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی، نیازمند برخورد صحیح با مسئله و سنجش اصولی اجرای آن است.

download 5

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید