معنویت رکن اصلی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

 

 

 

عضو اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: انتخاب معنویت به منزله یکی از ارکان و زیربناهای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نوآوری‌های سند الگوست؛ امری که در الگوهای توسعه، نظیر ندارد.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگو، دکتر احمد شاکرنژاد شناسایی مسایل معنویت پژوهی را گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی دانست و ادامه داد: امروزه، معنویت، دغدغه افراد خاصی نیست بلکه غالب افراد و حتی سازمان‌ها و نهادها بدان توجه می‌کنند. علاوه بر این، تولد معنویت‌های غیر دینی و اقبال به این معنویت‌ها در غرب، لزوم کاوش در معنویت دینی را دو چندان کرده است. از این رو، برخی متفکران، توجه به معنویت‌های اصیل را در مقابل معنویت‌های جدید وجهه همت خود قرار داده‌اند و به غنای این معنویت‌ها اذعان می‌کنند. مضاف بر این، هجمه‌های تبلیغاتی علیه اسلام، فضایی را ایجاد کرده است که برخی اساسا گمان می‌کنند اسلام، فاقد روح معنویت است.استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه توجه به مسائل معنویت‌پژوهی و درک آنها می‌تواند در واقعی‌سازی و جامع‌نگری الگو، نقش ایفا کند، افزود: با این وصف، انتخاب معنویت به منزله یکی از ارکان و زیربناهای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به جرات یکی از نوآوری‌های سند الگوست. امری که در الگوهای دیگر توسعه، نظیر ندارد. معنویت، امری بنیادی است که هم به مثابه علم و هم به مثابه رشته مطالعاتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف علمی و عملی، حضور داشته باشد. بر این اساس  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اندیشکده معنویت، در مرحله طراحی و تدوین الگو، توجه شایانی به مسائل معنویت‌پژوهی کردند و اجرای این مهم در مرحله اجرا حائز اهمیت بسیاری است.شاکرنژاد ادامه داد: مسائل مربوط به معنویت‌پژوهی را در تقسیمی کلی می‌توان به مسائلِ دانش معنویت و مسائلِ مطالعات معنویت تقسیم کرد. مسائلِ دانش معنویت، خود به دو دسته مسائل مربوط به چیستی این علم و ارتباط آن با علوم دیگر و مسائلِ منابع و روش‌شناسی استنباط در علم معنویت تقسیم می‌شود. در بخش مطالعات معنویت نیز مسائلی مانند تاریخ معنویت، معنویت‌گرایی و همچنین مطالعات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی معنویت، زمینه را برای آشنایی با انبوهی از مسائل بین رشته‌ای در حوزه معنویت فراهم می‌کند.عضو اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد: بر اساس گستره گسترده دانش معنویت، به نظر می‌رسد تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیازمند برنامه‌ریزی دانش‌بنیان برای مواجهه با مسائلِ ارکان مختلف الگو و تدارک راه‌حل برای رفع آنها است تا در شعاع آن، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شکلی همه‌جانبه، اجرا شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید