نهادهای حاکمیتی با یاری نخبگان ایران را به سمت تمدن اسلامی رهنمون کنند

 

 

 

عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: شرط توفیق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این است که نهادهای حاکمیتی با یاری نخبگان و خواص جامعه وارد میدان شوند و ایران اسلامی را از زیر سایه سنگین غرب خارج کنند و به سمت تمدن اسلامی رهنمون کنند.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگو، خانم سیمین حسینیان به تبیین نگاه غرب به توسعه پرداخت و گفت: در نیمه دوم قرن حاضر، هیچ مسئله‌ای به اندازه توسعه، ذهن سیاستگذاران و دانشمندان جهان سوم را به خود مشغول نکرده است. توسعه، مبین آرزوها و رؤیاهای جوامع واپس‌مانده و فقیر است که می‌خواهند طلسم عقب‌ماندگی را بشکنند و خود را از دور باطل فقر و جهل، رها سازند.استاد دانشگاه الزهرا افزود: توسعه از سوی دیگر منشأ بسیاری از ناکامی‌ها، سرخوردگی‌ها، از خود بیگانگی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، وابستگی‌ها، تضادها و دوگانگی‌های اجتماعی و فرهنگی در این کشورها بوده است. علت اصلی این مضرات، ناسازگاری الگوی وارداتی توسعه با کشورهای مقصد است.وی تجربه توسعه در ایران را شکسته خورده دانست و گفت: تجربه توسعه در ایران نشان می‌دهد نگاه صرفا تقلیدی به برنامه‌های توسعه غربی، موفقیت‌آمیز نیست و اساساً الگوهای پیشرفت غیر بومی نمی‌توانند کارآمد باشند. در کنار این، ظرفیت‌های مناسب داخلی، درخواست‌های مکرر مردم برای حل مشکلات، وجود نیروهای انسانی و سرمایه‌های اجتماعی کارآمد، پیشرفت‌های ایرانیان در عرصه‌های مختلف، افزایش تعداد نخبگان و شرایط مناسب فرهنگی، زمینه را برای تدوین الگوی بومی پیشرفت در ایران را در دهه پایانی قرن چهاردهم فراهم کرد.عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کرد: در پی ماموریت مقام معظم رهبری به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حال نهایی شدن است و امید می رود با تایید و ابلاغ رهبری انقلاب اسلامی از ابتدای قرن پانزدهم هجری شمسی به مرحله اجرا گذاشته شود.حسینیان ادامه داد: اجرای اسناد و برنامه‌های کلان الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها، همه تلاش‌های مرحله تدوین و طراحی بی‌اثر خواهد ماند. الزامات و بایسته‌های پیشبرد اهداف متعالی نظام اسلامی و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ به اعتقاد بنده پنج الزام و ضرورت در این زمینه وجود دارد که عبارت است از : الزامات اجتماعی شامل تقویت مناسبات اجتماعی،  روابط خانوادگی و نهادهای اجتماعی ایرانی اسلامی،  الزامات سیاسی شامل ارتباط پویای الگوی پیشرفت اقتصادی با نظام سیاسی، مشارکت مردم در فعالیت‌ها و جایگاه و سطح مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی، الزامات نهادی شامل طراحی نهادهای تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی مانند دولت، بازار و قانون، الزامات اقتصادی شامل طراحی نظام انگیزشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق تسهیل فعالیت‌ها و تشویق کارآفرینی و  الزامات علمی شامل طراحی نظام خلق و انتشار دانش، نوآوری و به‌کارگیری آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی.استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: برای تحقق سند الگو چاره‌ای نیست جز اینکه نگاه و دیدگاه مان را به طور کامل از غرب نئولیبرال که در سراشیبی انحطاط قرار دارد منفک کنیم. شرط توفیق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این است که نهادهای حاکمیتی با یاری نخبگان و خواص جامعه، با قدرت و شناختی بیش از کارشناسان غرب مدرن و تکنوکرات‌ها، وارد میدان شوند و یک بار برای همیشه، ایران اسلامی را از زیر سایه سنگین غرب خارج کنند و به سمت تمدن اسلامی رهنمون شوند. وی تاکید کرد: برای اینکه لوکوموتیو الگوی پیشرفت به درستی به حرکت درآید باید متولیان و سازندگان از هیچ گونه کار و تلاشی کوتاهی نکنند و بر همت خویش بیفزایند.

download 11

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید