معنویت و عدالت وجه تمایز سند الگو با سایر اسناد است

 

 

 

عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: معنویت و عدالت، دو عنصر متمایزکننده سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و معنویت می تواند نیروی پیشران آن باشد.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  ابراهیم برزگر در گفت و گویی در تبیین چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: ارتباط اجزای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با یکدیگر، مسئله بسیار مهمی است و این اهمیت به ویژه در تحقق عینی و عملی الگو نمود بیشتری دارد.وی ادامه داد: دو نمونه از این اجزای مهم، معنویت و عدالت هستند که صرف نظر از اهمیت هر کدام از آنها تعیین چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، امری مهم و در عین حال، پیچیده است بدین منظور رابطه معنویت و عدالت را در الگوی پیشرفت می‌توان با دو روش قیاسی و استقرایی بررسی کرد.در روش قیاسی، بین دو مفهوم یاد شده رابطه عموم و خصوص مطلق با اعم بودن معنویت و اخص بودن عدالت در نظر گرفته شده است.استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: عقلانیت معنوی مفهوم رابط این دو در سه نوع عقلانیت بینشی و گرایشی و کنشی است که بر اساس آن، معنویت، عدالت داوطلبانه را تولید می کند. عقلانیت معنوی می‌تواند عدالت را در فرد، داوطلبانه کند و به واسطه این، فرد آن را به عدالت اجتماعی برساند. فرد معنوی به موجب خویشتن داری فردی، عدالت را در باب دیگران نیز رعایت می کند و حقوق و منافع دیگران را هم در نظر می گیرد. بدین ترتیب، با عدالت معنوی که مفهومی ترکیبی از عدالت و معنویت است مواجه می شویم و معنویت به مثابه عنصر معین عدالت در می آید البته معنویت، ابزار نیست، بلکه پیامد عملی سرمایه معنوی، تسهیلاتی را برای اجرا و تحقق عدالت فراهم می‌کند.عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متذکر شد: در روش استقرایی اگر رابطه عدالت و معنویت را در دو جامعه صدر اسلام و صدر جمهوری اسلامی با تأکید بر دوره دفاع مقدس بررسی کنیم درمی‌یابیم که معنویت و عدالت، در همبستگی‌های کلی و جزیی، اثر کاهشی و یا افزایشی داشته اند. معنویت و عدالت، دو عنصر متمایزکننده سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و معنویت می تواند نیروی پیشران آن باشد. این عامل، ظرفیت عظیمی را آزاد می کند که در پرتو عقلانیت معنوی تحقق می یابد و با منطق شهدای گمنام، آن را به پیش می‌برد. شهدایی که حداکثر هزینه ممکن را کردند و حداقل‌های پاداش را تمنا نکردند و حتی نخواستند نامی از آنان بماند. آنان که در زمین، مجهول و در آسمان، شناخته شده اند.

03

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید