توجه به جایگاه زن، مادر و خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش تدابیر به نقش و جایگاه متعالی خانواده، زن و مادر توجه دارد.به گزارش از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی، طبق اصل ۱۰ قانون اساسی از آنجایی که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مزبور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بخش افق در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در سال ۱۴۵۰ مردم ایران دیندار، پیرو قرآن کریم و سنت پیامبر و اهل ‌بیت و دارای سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی هستند.دکتر غلامعلی افروز با تشریح رویکرد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به خانواده، گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به خوبی نشان می دهد در بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش تدابیر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به نقش و جایگاه متعالی خانواده، زن و مادر به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های تشکیل جامعه توجه دارد.وی گفت: خانواده، نهاد فطری، طبیعی، بی‌بدیل و جاودانه بشری است. خانواده، اولین، مهم‌ترین و پر برکت‌ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و زندگی انسان است. خانواده، مطلوب‌ترین بستر شکوفایی وجود و تبلور ارزش‌های اخلاقی است. خانواده، گلستان دل‌آرامی، حلقه پیوند نسل‌ها و پل انتقال فرهنگ و ارزش‌ها است. خانواده، ماندگارترین مدرسه یادگیری‌های پایدار است. خانواده، بستر همه زیبایی‌ها، جاذبه‌ها، دل‌آرامی‌ها، حُسن تأمین نیازهای عاطفی و روانی و تجربه همه ارزش‌های اخلاقی و جلوه‌های محبت و ایثار و فداکاری است. خانواده، ترسیم‌گر افق و چشم‌انداز فردای جامعه و چگونگی حاکمیت ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی است. خانواده، اثربخش‌ترین بستر در سلامت و تعالی جوامع بشری است.رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: در گستره حیات پویای انسان‌ها بر فراز عصرها و نسل‌ها، خانواده اصل است و بس و هر چه هست دیگر اعم از مسجد و مدرسه، اداره و بازار، صدارت و وزارت، همسایه و محله، گروه و جمعیت، همه و همه، فلسفه بنایش برای کمک به شکل‌گیری مطلوب خانواده، عرضه مشاورت‌های عاقلانه و جهان‌شمول به داوطلبان ازدواج در جهت حُسن تأمین نیاز، دوام و استحکام خانواده است.وی افزود: خانواده، کانون پرفروغ عرشی‌ای است که در حقیقت، همه دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی جوامع، خادمان آن‌اند. همین است که پیامبر خدا حضرت محمد (ص) فرمودند «محبوب‌ترین بنای هستی از نظر من، خانواده است». با نگاهی ژرف به فلسفه و مبانی روان‌شناختی و تربیتی آموزه‌های دینی به نیکی درمی‌یابیم که اولین و مهم‌ترین بازتاب و تبلور باورهای دینی و رفتارهای متعالی مذهبی در کانون خانواده نمایان می‌شود. بدون تردید، اصلی‌ترین شاخص میزان، مطلوبیت، مقبولیت و مشروعیت اهداف و برنامه‌های همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه‌ای، خانواده محوری بودنِ جهت و خدمات آن است.افروز متذکر شد: رسالت همه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی کشور، باید آن باشد که برنامه‌های اجرایی خود را با محور تأسیسِ به‌هنگام، بادوام، استحکام و شکوفایی کانون خانواده تدوین نمایند. اصل ۱۰ قانون اساسی نیز بر همین مهم تأکید می‌کند که «از آنجایی که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مزبور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کرد: با عنایت به اهمیت فوق‌العاده خانواده در تشکیل اجتماع که به بخشی از آن اشاره کردم سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نشان می‌دهد که به خوبی در بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش تدابیر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به نقش و جایگاه متعالی خانواده، زن و مادر به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های تشکیل جامعه اشاره دارد.

14

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید