حکمت در همه ابعاد سند الگو حاکم است

 

 

 

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: حکمت با تمامی عمق و در عین حال شمول و وسعت معنایی خود بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در همه ابعاد از مبانی تا غایات، حاکم است.به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، دکتر مهدی گلشني در گفت و گويي گفت: پیشرفت‌هایی كه در 200 سال گذشته در علوم فیزیكی و زیستی حاصل شده است شناخت ما را از جهان به‌ نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داد همچنین پیشرفت در ابعاد كاربردی علم، توان زیادی برای استفاده از طبیعت و كنترل اذهان بشری به‌ انسان بخشیده است.وي ادامه داد: اما نتایج حاصل از علم و فناوری برای بشر، هم سودمند و هم زیان‌بخش بوده است برای مثال، دانش علمی و فنی، وسایل رفاه بشری و کیفیت حیات را به‌طور چشمگیری بیشتر کرده اما از سوی دیگر این دانش برای نابودی انسان‌ها و تخریب محیط زیست نیز به كار رفته و سنگینی شرور، آینده بشر را تهدید می‌كند. بروز این شرور ناشی از جدایی دانش از حكمت است كه ریشة آن در حاكمیت جهان‌بینی سكولار بر جوامع علمی معاصر است. استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: امروزه، اولویت تحقیقات علمی بر تأمین امیال جوامع علمی یا قدرتمندان است و جدایی دانش از حكمت باعث ایجاد اضطراب، عدم احساس امنیت، و تضعیف اخلاق و معنویت شده است. عالمان معتقد به‌ این جهان‌بینی، به ‌نتایج كار خود قانع‌اند و فراموش می‌كنند كه علم باید در خدمت انسان‌ها باشد نه وسیلة استثمار آنها. همچنین از این نکته غافل‌اند که انسان، موجودی تک‌بُعدی نیست و سعادت ابدی انسان، مرهون رشد بُعد معنوی اوست اما در زمینة خداباورانه همان طور که قرآن تأکید دارد علم همراه با حكمت است و برای حل مسائل بشری و جوامع انسانی به كار می‌رود هدفی كه رضایت خداوند، سعادت و رفاه بشر در آن است. در این بینش، طبیعت، به منزله ودیعة الهی تلقی می‌شود كه بشر، وظیفه دارد آن را حفظ كند. تربیت دانشمندان متعهد و تشکیل جوامع سالم از اهداف جهان بینی اسلامی است.گلشني اظهار كرد: پس باید دانش‌ها به طور كلی و علوم طبیعت و فناوری به‌نحو خاص، به گونه ای توسعه یابند كه نیازهای معنوی افراد و جوامع انسانی را برآورده سازند، نیازهای مادی اساسی افراد و جوامع انسانی را برطرف كنند، از جوامع در مقابل نیروهای شیطانی محافظت كنند، منافع گستردۀ انسانی را بر منافع كوتاه‌‌مدت جوامع علمی ترجیح دهند، به طرق مختلف از كاربردهای خطرناك علم و فناوری جلوگیری نمایند و به طور کلی تمامی برنامه‌های مربوط به پیشرفت‌های علمی و فناورانه باید با نظم خدادادی هماهنگی داشته باشد و نیازهای مشروع افراد بشر و جوامع انسانی را برآورده سازد. استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: این رویکرد، همانی است که در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به کار رفته است. حکمت با تمامی عمق و در عین حال شمول و وسعت معنایی خود بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در همه ابعاد از مبانی تا غایات، حاکم است و حکمت، جان و روح مطلق حاکم بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

images 17

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید