استفاده از گنجینه تجربه های دفاع مقدس در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: تجربه های دفاع در دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی و موفقیت‌های بسیار ارزشمند امنیتی در عمر پر برکت انقلاب اسلامی، گنجینه ای است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوه شایسته‌ای به آنها توجه کرده است.به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی ها نشان می دهد تجارب دفاعی امنیتی هر کشور، بهترین راهنما در تنظیم الگوی پیشرفت دفاعی امنیتی است، بنابراین تجربه های دفاع در دوران هشت‌ ساله جنگ تحمیلی و موفقیت های بسیار ارزشمند امنیتی در عمر پر برکت انقلاب اسلامی، گنجینه ای است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوه شایسته‌ای به آنها توجه کرده است.دکتر مصطفی ایزدی رئیس اندیشکده دفاع و امنیت ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به تبیین جایگاه دفاع و امنیت ملی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: یکی از اصول و مبانی مهم سند الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت، حاکمیت ابعاد ارزشی و فرهنگی مبتنی بر اسلام بر الگوست.وی ادامه داد: پارادایم الگو اصالتا برآمده از تفکرات ارزشی‌ و اسلامی و هدف آن، دستیابی به شاخص‌های فرهنگی و ارزشی در کنار شاخص‌ها و اهداف مادی است. از سوی دیگر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای نقش آفرینی بیشتر خود نیازمند آن است که میان تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی و نخبگانی جامعه، هماهنگی و هم راستایی ایجاد کند و اگر میان نیروی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نخبگانی جامعه و آحاد مردم، وحدت و هماهنگی برقرار نشود، برای تحقق سند الگو با مشکل روبرو خواهیم شد. پس برای نیل به این هدف، مسؤولان باید از وحدت اجتماعی  و سرمایه اجتماعی موجود حراست نمایند. بنابراین می توان گفت پیشرفت و ترقی جامعه در سایه امنیت اجتماعی و فرهنگی محقق می‌شود.ایزدی با بیان اینکه امنیت ملی موضوعی چند وجهی و حوزه خاصی از روابط بین‌الملل است، گفت: یکی از گام‌های مهم برای حرکت به سوی الگوی پیشرفت ، داشتن امنیت در داخل و استقلال از خارج است.  پیشرفت دفاعی‌ امنیتی  به معنای آن است که دو فرایند مکمل و مرتبط ایجابی (میزان توانمندی در مدیریت امنیتی - سیاسی با شاخص رضایتمندی) و سلبی (میزان قدرتمندی و تاب آوری در مدیریت تهدیدات) با یکدیگر شرایط دفاعی‌امنیتی اثر بخش و پایداری را سامان دهند و تا زمانی که امنیت سیاسی حاکم نباشد هیچ طرح و برنامه ای موفق اجرا نمی شود. بر این اساس هر الگو و مدلی برای پیشرفت، با امنیت سیاسی، پیوند عمیقی دارد و هرچه درجه امنیت سیاسی بیشتر باشد، نیل به پیشرفت و اهداف مد نظر نیز دست‌یافتنی‌تر خواهد بود.رئیس اندیشکده دفاع و امنیت ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  درادامه یکی از ابعاد ارتقای امنیت ملی را پیشرفت اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابعاد امنیت ملی، اقتصاد است که بعد اصلی امنیت اقتصادی را رشد اقتصادی دانش‌بنیان، درون زا و مبتنی بر عدالت اجتماعی تشکیل می‌دهد. هدف امنیت در اینجا، ارتقای مستمر سلامت اقتصاد ملی ازطریق بهبود نسبی اقتصاد در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته و همچنین بهبود وضع فعلی آن در مقایسه با وضع اقتصادی دیگر دولت‌هاست.دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: از دیگر عوامل قدرت ملی، امنیت ملی و بازدارندگی دفاعی دانش بنیان و توجه به پیشرفت علم و فناوری در حوزه دفاعی است. نوآوری دفاعی، تولید فکر و اندیشه های خلاق برای کاربردی کردن دانش، به‌کارگیری ظرفیت‌های بومی و ملی، استفاده از تجارب گذشته و همچنین توسعه تحقیقات دفاعی جهت دستیابی به خودکفایی در فناوری‌های جدید دفاعی از مهم‌ترین راهبردهای دفاع و امنیت ملی است.وی سپس به تبیین مهم‌ترین راهبردهای  دفاعی امنیتی کشور پرداخت و چنین مطرح کرد که مهم‌ترین راهبردها در این حوزه عبارت از افزایش توان بازدارندگی دفاعی  بر اساس آموزه های فرمانده معظم کل قوا همچنین توسعه و تقویت توانمندیهای دفاعی کشور بصورت مردم پایه، کاهش آسیب پذیری های زیرساخت‌های دفاعی امنیتی و نظامی و افزایش قابلیت‌های دفاعی در برابر سامانه‌های پیشرفته هوایی، دفاع موشکی و ضد موشکی از طریق بهره گیری هدفمند از مؤلفه های قدرت با بر طرف کردن نارسایی های پدافند غیرعامل و تلاش برای پیش کنشگری اثربخش با بهره برداری از فناوری های نو از جمله سایبر الکترونیک، پلاسما و هوش مصنوعی می باشد.وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد تجارب دفاعی امنیتی هر کشور، بهترین راهنما در تنظیم الگوی پیشرفت دفاعی امنیتی است.  بنابراین تجربه های دفاع در دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی و موفقیت‌های بسیار ارزشمند امنیتی در عمر پر برکت انقلاب اسلامی، گنجینه ای است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوه شایسته‌ای به آنها توجه کرده است.دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دفاعی امنیتیِ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویکرد مناسبی برای تحقق امنیت در تمام ابعاد قدرت ملی شامل ابعاد فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی امنیتی، علم و فناوری و جغرافیای سیاسی است

images000

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید