اولین نشست اندیشه ورزی اندیشکده چرخه نوآوری در سال جدید

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اولین نشست اندیشه ورزی اندیشکده چرخه نوآوری در سال 1401 با سخنرانی آقایان دکتر میرسامان پیشوایی رئیس سازمان بهره وری ایران با موضوع نوآوری بهره ور و آقای مهندس خردمند مدیرعامل انجمن توسعه بهره وری ایران با موضوع تبیین الگوی ملی حرکت بهره وری در کشور روز دوشنبه 29/01/1401 از ساعت 16 به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر این نشست مراجعه کنید.

01025840

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید