سلسله گزارش های تبیین تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: توجه به نمادهای اسلامی ایرانی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • چاپ

 

 

 

نمادهای اسلامی ایرانی، نمایش ‌دهنده فرهنگ غنی و پویایی است که خلاقیت و تنوع فرهنگی را در گستره کشور و بلکه ایران فرهنگی نشان می‌دهد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به جهت احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی، به ویژه رعایت مسائل جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی و پاسداری از تنوع آن، در یکی از تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ "اهتمام به احیا وتوسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری وشهرسازی با رعایت ویژگی‌های اقلیمی وبومی وحفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین" را مورد توجه قرار داده است.

آنچه از نمادهای اسلامی، ایرانی که از گذشته به یادگار مانده و اکنون در کشور وجود دارد، هرکدام در روزگارانی، مطابق با معناهای فرهنگی و تمدنی زمان خودش، احداث شده و دلالت از پیشرفت و تمدن ایران در دوره های مختلف دارد. این نمادها که برگرفته از آثار افتخارآمیز هنر و معماری ایران، بویژه در دوره تمدن اسلامی است.  هریک نشان از پیشرفت و تمدن و سلیقه و توانایی دوره ای از حکومت های مستقر و توجه آنان به هنر و معماری دارد.

نگهداری و استفاده از این نمادهایی که با ابعاد مختلف منظر، فرم و زیبایی‌شناسی، احیاء شعائر، ظواهر، مناسک، پوشش و لباس، معماری شهری، سبک زندگی، میراث فرهنگی و همچنین آثار تمدنی باقیمانده در مساجد، بازارها، میدان‌ها، مراکز خرید، پارک ها، خیابان‌ها و دیگر مراکز عمومی و حتی خصوصی شهری و نیز روستاها و شهرک‌ها، وجود دارد، درجهت تحقق تمدن نوین اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمادهای اسلامی ایرانی، نمایش ‌دهنده فرهنگ غنی و پویایی است که خلاقیت و تنوع فرهنگی را در گستره کشور و بلکه ایران فرهنگی، نشان می‌دهد. بنابراین احیا و توسعه این نشانه‌ها، به ویژه با رعایت مسائل جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی و پاسداری از تنوع آن، در این تدبیر، دیده شده است.

تاثیر این تدبیر که متکی بر هنر اسلامی، ایرانی است و مسائل زیباشناسی که در آن وجود دارد، در مواجهه با تمدن غربی، با داشتن ابزارهای هنری و نمادسازی، کارآمدی داشته و توانایی به چالش کشیدن هجمه مادی و فناوری هنری نظام تمدنی غرب را دارد. همچنین این تدبیر می تواند، برای نمایش چهره ظاهری فرهنگ اسلامی ایرانی و پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی، نقش اساسی داشته باشد.

با اجرایی شدن این تدبیر، و بمنظور پاسداری از ارزش‌ها، هویت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین سبک زندگی اسلامی ایرانی، می توان با همکاری حوزه‌های فرهنگی و هنری شهرداری‌ها، نظام مهندسی کشور، میراث فرهنگی و رسانه‌ها و همچنین  معماران، مهندسان، طراحان و هنرمندان و با به کار گیری تدبیر مربوط به سبک زندگی خانواده ‌محور، به صورت یک مجموعه، به ظرفیت‌های تمدنی اسلامی ایرانی، در دو بعد معنوی و مادی، فرم و محتوا، حقیقی و مجازی، دست یافت.

olgou19