سلسله گزارش های تبیین تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:نقش محوری مساجد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: در دوران تمدن اسلامی، مساجد به عنوان یک نهاد تأثیرگذار، اجتماعی، تاریخی و تمدنی، در فرهنگ دینی، ایرانی و تمدنی کشور وجامعیت و مرکزیت هر بلاد، نقش داشته است‌. این بنای ماندگار بویژه مساجد جامع بلاد، در طول تمدن اسلامی با مدرسه و بازار، ترکیب بدیعی از یک شهر اسلامی ایجاد کرده است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به جهت جلوگیری از کمرنگ شدن نقش مساجد در جامعه اسلامی، در یکی از تدابیر سند پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با هدف بازگرداندن اقتدار و نقش محوری و مردمی مساجد: "اهتمام به ارتقای نقش‌ محوری و مردمی «مسجد» در رشد معنوی و فرهنگی، تقویت تعاملات اجتماعی و انسانی و ارتقاء همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی"، آمده است.

با اجرای این تدبیر، ظرفیت عظیم و اثرگذار فضاهای گسترده مساجد در کشور، مجدداً باز تعریف شده و فرصت لازم برای بهره‌گیری از اهداف تدبیر مبتنی بر تعاملات اجتماعی، مردمی بودن وانسجام اجتماعی مساجد، فراهم خواهد شد. چرا که فضای فرهنگی و معنوی مساجد در کل کشور، قابلیت وظرفیت فراوانی برای ارتقاء معنویت و فرهنگ جوامع مختلف را دارد.

این تدبیر با اشاره به مسجد محوری جامعه، خواهان توجه بیشتری به ارتقاء مساجد کشور داشته و با اهداف افزایش سرمایه و انسجام اجتماعی، از طریق تقویت حضور مردم، به افزایش روحیه همکاری، تعامل، همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی توجه دارد.

62377221.jpg021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید