رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:دکتر صدرا علاوه بر آشنایی با علوم و معارف اسلامی، به مباحث علم جدید هم تسلط خوبی داشت

 

 

 

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تاکید کرد: رویکرد دکتر صدرا به‌عنوان یک متفکر ایرانی اسلامی در رویارویی با اندیشه‌های دیگران به‌ویژه اندیشه متفکران غربی رویکرد خاصی بود، ایشان هم با علوم و معارف اسلامی آشنایی داشتند و هم به مباحث علم جدید تسلط خوبی داشتند.

به گزارش ایسنا، دکتر صادق واعظ‌زاده در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر علیرضا صدرا رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، که از سوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با مشارکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، در سخنانی درگذشت نابهنگام استاد پارسا و اندیشمند توانا مرحوم دکتر علیرضا صدرا را به خانواده و همکاران تسلیت گفت و افزود: رویکرد مرحوم صدرا در مواجهه با اندیشمندان و متفکران غربی از پایگاه اندیشه اسلامی و مورد نیاز دنیای کنونی بود.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،گفت: نخستین رویارویی متفکران ایرانی اسلامی با تفکر غرب را در درجه نخست توسط فارابی دانست و گفت: سپس دیگران با این تفکرات برخورد داشتند اما اهمیت تفکر ایرانی اسلامی تنها در کمیت و کیفیت افزودنی‌ها نبود بلکه در دمیدن روح دینی به آن بود.

دکتر واعظ‌زاده با بیان این‌که ارسطو با بسط برخی اجزای فلسفه مقدمات لازم را برای تفکرات اسلامی آماده کرد،رویکرد نقد را رویکرد دیگری در برخورد با تفکرات اندیشمندان غربی دانست و خاطرنشان کرد: امام محمد غزالی این نابغه ایرانی در این مسیر پیشرو بود امام نقد اساسی را همان فارابی و دیگران برای حفظ روح دینی داشتند جریان نقد تفکر غرب تا پس از دوره رنسانس ادامه یافت.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بیان این‌که تفکر غربی از درون مایه دینی تهی است، افزود: نخستین آثاری که تفکر غربی را نقد می‌کند رساله سید جمال‌الدین اسدآبادی است. در رویکرد نقد ابتدا تفکرات مخالف تبیین می‌شد و سپس با استفاده از تفکرات اسلامی آن را نقد می‌کردند.

دکتر واعظ‌زاده ادامه داد: در رویکرد دیگر و در مقابل تفکرات اندیشمندان غربی، رویکردی وجود دارد که بر افکار بومی اسلامی مسلط است و نظریه‌های غربی را نقد می‌کند اما مهم‌تر از آن ابداعات جدید را نه تنها نسبت به افکار غرب بلکه اندیشه بومی ارائه می‌کند که یکی از این افراد علامه طباطبایی است.

وی با اشاره به وجود رویکردهای غیر فعال در مقابله با تفکرات اندیشمندان غرب گفت: رویکرد آخر نفی و طرد است در این رویکرد دل نگرانی اصلی حفظ اساس دین است اما با نقد انجام نمی‌شود به نظرات غرب توجه دارد اما همگی را یکجا و بخاطر واهمه اشتغال ذهنی و اشغال بی‌جهت حافظه، طرد می‌کند.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بیان این‌که دکتر صدرا به هر دو حوزه آشنایی عمیقی داشت، افزود: رویکردی که به‌عنوان رویکرد کلان تلقی می‌شود ، در رویارویی فکری نه از متفکران ایرانی اسلامی بلکه از همه صنوف ایرانی و دینی، رویکرد جذب و هضم حداکثری علمی فرهنگی فلسفی و هنری در ایران بود که به تمدن‌سازی ایرانی منجر شده  و رویکردهای دیگر در قبال آن زیرمجموعه و خرده رویکرد محسوب می‌شوند.

دکتر واعظ‌زاده با بیان اینکه این رویکرد با توجه به موقعیت جغرافیایی، روحیات جستجوگری ایرانی، پذیرا بودن و بلندپرواز بودن را شامل می‌شود،خاطرنشان کرد: با بررسی آثار دکتر صدرا رویکرد جدیدی جدای از این رویکردها نمی‌یابید. ایشان همه رویکردهای فعال را استفاده می کرد. هم بر محور معنوی دین تأکید بسیار داشت و هم تفکرات اندیشمندان غرب را نقد می‌کرد و هم آغوش گشوده برای پذیرفتن تفکرات غربی داشت؛ در عین حال نکاتی نو را مطرح می‌کرد، به عبارتی رویکردی فعال ترکیبی داشت.

وی افزود: با نظریه توسعه پایدار با ویرایش جدید هدف خود را توسعه فرهنگی قرار داد با اطمینان آن را می‌پذیرد و مفهوم محدود آن را نقد می کند و به معنویت اهمیت می دهد.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: مرحوم صدرا استاد مطالعات تطبیق مفاهیم مدرن توسعه آزادی کارآمد بود و دموکراسی را با تعابیر آثار بزرگان فارابی، خواجه نصیر و ملاصدرا تبیین می‌کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم متقی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اظهار تأسف از فقدان این استاد برجسته اظهار کرد: دکتر صدرا همواره اندیشه زندگی و کار تولید می‌کرد همه کارهای علمی را از جمله راهنمایی پایان‌نامه دانشجویان و حتی ارتقاء رتبه علمی خویش را با متانت دنبال می‌کرد.

وی با بیان این‌که فقدان این استاد فقید برای همه دردناک است، گفت: همه ما در دانشکده با ایشان در یک فضای کنش همکارجویانه قرار داشتیم و امروز حضور اساتید و دانشجویان در این مراسم حاکی از نگاه ایشان به دانشگاه و دانشجوست نگاه وی به دانشجو ارتقاءگرایانه بود و دانشجویان خارجی اعم از افغانستانی، پاکستانی، مکزیکی و آمریکایی علاقه خاصی به وی داشتند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: فضایی که مرحوم دکتر صدرا در دانشگاه ایجاد کرد فضای دوستی بود و ایشان حس تعلق به جمع را ارتقاء داد.

در ادامه مراسم دکتر ساداتی‌نژاد از اساتید دانشکده علوم سیاسی و دوستان نزدیک مرحوم صدرا با بیان این‌که استاد صدرا به لحاظ علمی و اخلاقی به معرفی نیاز ندارد در ادامه درگذشت این استاد فقید را به خانواده ایشان و همکاران تسلیت گفت.

وی با بیان این‌که در ۲ سال اخیر دانشکده علوم سیاسی با از دست دادن ۴ استاد دچار خسارت سنگینی شد، افزود: من از ایشان جز خوبی و فضایل اخلاقی چیزی ندیدم که البته این سنتی الهی است که به سراغ همه خواهد آمد اما آنچه مهم است این است که انسان هر لحظه آمادگی این سفر را داشته باشد طبق فرمایشات امیر مومنان علی(ع) برای داشتن آمادگی داشتن ۳ ویژگی کافیست انجام فرائض دینی و الهی، پرهیز از محرمات و داشتن اخلاق و رفتار نیک است که دکتر صدرا هر ۳ ویژگی را داشت.

دکتر ساداتی‌نژاد با اشاره به چهره همیشه متبسم دکتر صدرا او را الگوی مناسب برای نسل جوان برشمرد و افزود: اگر ایشان امروز در میان ما نیستند اما خاطر ایشان همیشه با ما خواهد بود.

در ادامه این مراسم، دکتر عباس شیری از دیگر همکاران مرحوم دکتر صدرا با بیان اینکه خداوند آدم را به‌صورت خود آفرید، افزود: همه خصلت خوب خدا در انسان قرار داده شده است اما ما در طول حیات فرصت نمی کنیم این صفات را متبلور کنیم.

وی مرحوم دکتر صدرا را مزین به اخلاق نیکو و خلق‌های عظیمی چون امانت داری، راستگویی و صداقت دانست و خاطرنشان کرد: ایشان زینت دانشکده بودند یک فرد مومن و انقلابی هرگز در برخورد با همکاران گشاده رویی را فراموش نمی کرد و هر فردی با هر گرایش و ویژگی اخلاقی را برادر خود می پنداشت.

دکتر شیری با بیان اینکه ایشان با هیچ استادی حتی با وجود اختلاف نظر و دیدگاه با بی احترامی صحبت نمی کرد، گفت: هر آنچه که می شد در یک انسان مومن دوست برادر پدر و همسر دید بدون اغراق در دکتر صدرا مشهود بود.

در پایان مراسم، فرزند مرحوم صدرا ضمن تشکر از حضور دانشجویان و اساتید در مراسم ترحیم آن مرحوم گفت: پدر دائماً در حال نوشتن، تفکر و اندیشیدن بود ایشان ضمن فراهم کردن بسیاری از بسترها پایه‌گذار مواردی بود که دانشجویان و همکاران وی مسیر وی را ادامه خواهند داد.

به گزارش ایسنا، دکتر "علیرضا صدرا"، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چهارشنبه ۴ آبان دار فانی را وداع گفت. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رییس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی پیشرفت که تا روز سه‌شنبه در سلامت کامل در کلاس درس و جلسات دانشگاه تهران حاضر بود؛ به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

پیکر این استاد فرهیخته ساعت ۷:۳۰ پنجشنبه ۵ آبان از بیمارستان پیامبران در تهران به زادگاهش در شهر دزفول انتقال یافت.

 

62421655.jpg547

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید