حجت الاسلام دکتر سیدسعیدرضا عاملی در نشست هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی:هوش مصنوعی از رفتار خلاقانه‌ای سخن می گوید

 

 

 

به اعتقاد استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در طول تاریخ توسعه فناوری همواره به همراه نظرات متفاوتی ارائه شده است، گفت: باید توجه داشت که هوش مصنوعی از شبیه سازی از یک انسان نخبه دارای خلاقیت و نوآوری، معطوف به حل مسئله، سخن می گوید. به گزارش دفتر ارتباطات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حجه الاسلام سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران، در نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت‌های انسانی،با بیان اینکه فهم فناوری‌ها و پدیده‌های جدید نیازمند خرد ارتباطی است، خرد ارتباطی را مصول درگیر شدن با سوژه دانست. وی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ فناوری، همواره دعوای فناورانه بوده است، اظهار کرد: از روز اول که گاو آهن اختراع شد، تا ظهور صنعت چاپ. و صنعت ریسندگی که منشا انقلاب صنعتی بوده تا هوش مصنوعی، یک عده ای تفکر  فناوری هراسی داشتند و عده ای دیگر عاشق فناوری شدند، و عده ای هم با ظرفیت های بهینه، فناوری ها را پذیرفته اند. رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  با بیان اینکه برخی از فناوری‌ها دارای اهمیت بالا و نقطه عطف هستند، اظهار کرد: حکمرانی اسلامی ایرانی مولد نوعی از حکمرانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایرانی است که به صورت پویا و نوآورانه، ظرفیت پاسخگویی به نیازها، چالش ها و اقتضائات زمانه را دارد. این مدل حکمرانی ظرفیتی برای اتصال نظام حکمرانی اسلامی ایرانی پیشرفت به هوش مصنوعی مولد و بهره گیری از ظرفیت های داده ای  شده است.وی ادامه داد: از سوی دیگر با بیان ساده هوش مصنوعی از رفتار خلاقانه‌ای سخن می گوید که مثل انسان فکر می کند و مثل انسان رفتار می‌کند و از قدرت فهم، آموختن، تحلیل و ترکیب و سنتزکردن داده‌ای برخوردار است. هوش مصنوعی در یک نظام واره با خصوصیت شبکه‌ای بودن، موژولار بودن، لایه‌ای بودن و برخورداری از یک نظام یکپارچه از هوش بهره‌مند است که از خصیصه متراکم شدن ظرفیت داده ای با ظرفیت تصاعد هندسی و با توانش متمایل به بی نهایت و البته محدود در جهان داده برخوردار است. این استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: ظرفیت سناریوسازی‌های متنوع با منطق فازی و بر اساس الگوهای خواسته شده و ترسیم شده در هوش مصنوعی وجود دارد. باید توجه داشت که هوش مصنوعی از شبیه سازی از یک انسان نخبه دارای خلاقیت و نوآوری معطوف به حل مسئله سخن می گوید. وی هوش مصنوعی فازی را شکلی از منطق چند ارزشی دانست  که منطق صفر و یک  را به هر عدد حقیقی بین صفر و یک تبدیل می کند و یادآور شد: هوش مصنوعی مولد نوعی هوش مصنوعی است که می تواند با بهره‌گیری از قالب های داده‌ای مثل نوشتار، صدا، تصویر، واقعیت مجازی، واقعیت گسترده و ریزداده های متکثر، ترکیب های جدید متناسب با اقتضائات سوال و عملکردهای الگوریتمی خلق کنش و واکنش‌های انسانی خلق کند.دکتر عاملی با طرح این سوال که آیا هوش مصنوعی یک امر خنثی بدون تمایل خاص ارزشی است، یا قابلیت هدف‌گذاری بر مبنای نظام ارزشی و اهداف مشخص دارد؟ و آیا این امکان وجود دارد که هوش مصنوعی ظرفیتی برای حکمرانی بر مبنای متغیرهای مستقل، میانی و وابسته باشد و پارامترهای فراوان بر اساس مدل های حکمرانی الگوریتمی تعریف کند؟ پاسخ به سئوال اول منفی و به سئوال دوم را مثبت عنوان کرد.

IMG 1755

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید