شنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۳

 نشست تعاملی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی با اندیشکده چرخه نوآوری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع آسیب شناسی نظام نوآوری کشاورزی کشور؛چالش‌ها و راهکارها

 با سخنرانی آقای دکتر اسکندر زند عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور روز دوشنبه 18 تیر 1403 از ساعت به صورت حضوری و مجازی (mohitezist.olgou.ir) برگزار می شود؛ علاقمندان جهت هماهنگی حضور و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اندیشکده‌های چرخه نوآوری و آب و محیط زیست تماس حاصل نمایند.

Back to top