یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳

جلسه اندیشکده عدالت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دکتر میرمعزی و با حضور اعضای اندیشکده تشکیل شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر داشتن برنامه‌ای مدون برای فعالیت یک ساله اندیشکده، به حضور فعال اعضای محترم در نشست ها و کنفرانس مر کز تاکید شد، در ادامه جلسه‌، کلیات برنامه پیشنهادی اندیشکده عدالت در سال 1403 به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد اعضای محترم اندیشکده در زمینه فعالیت‌ها ی اندیشکده‌ درجهت تبیین محتوای سند الگو بیش از گذشته تلاش نمایند، در برنامه سال جاری اندیشکده، بر استمرار تدوین تک نگاشت هایی در زمینه عدالت در سند الگو، شرکت فعال اعضای اندیشکده در نشست‌های اندیشه ورزی و حضور فعال در جلسات مرکز و همچنین هدایت رساله‌های دکتری مرتبط با حوزه عدالت در چارچوب نیاز اندیشکده تاکید گردید.
گفتنی است جلسات اندیشکده عدالت به ریاست حجةالاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.

Back to top