چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
 • تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب
  دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب
 • شصتمین نشست اندیشه ورزی
 • کنگره پیشگامان پیشرفت
  کنگره پیشگامان پیشرفت
 • نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
  نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی
  نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی
 • نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اسلام؛ دین تمدن ساز

دين اسلام، راهنماي انسان به سوي حيات طيبه و زيست سالم و موفق فردي و اجتماعي و برنامه آباداني و دستیابی به سعادت دنيا و آخرت و نيل به تمدن و تعالي بر پايه ايمان به مبدأ و معاد و پايبندي به آموزه‌هاي وحياني عملي است. تأکيد هم‌زمان و هم‌عنان بر تفکر، علم، معنويت و عدالت، زيربناي رهنمودهاي تمدني اسلام و وجه تمايز آن از ديگر مکاتب به‌شمار مي رود. امت‌سازي پيامبر اعظم ـ صلوات الله عليه و آله و جامعه‌پردازي و تشکيل نظام سياسي و وحدت تعالي‌بخش بر محور مدينةالنبي و استمرار تاريخي اين حرکت عظيم سياسي‌ـ ‌اجتماعي تا شکوفايي تمدن اسلامي در سده هاي اول هجري، به‌ويژه در ايران، گواه روشني بر ظرفيت تمدني اين دين خاتم است.

برگرفته از: مقدمه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ایران؛ مهد تمدن

ايران به برکت قابليت هاي انساني و موقعيت جغرافيايي و تنوع اقليمي و منابع سرشار، يکي از خاستگاه ها و مهدهاي اصلي تمدن در جهان بوده و در تاريخ کهن و پر فراز و فرودش، به رغم دشمني ها و تهديدهاي خارجي، به پشتوانه جريان عميق فرهنگي و استقامت مردمانش، پايدار و سرافراز مانده است.
ايران با الهام از تعاليم الهي، در عرصه کشورداري و آباداني و تمدن‌سازي، حکمت هاي عملي درخشاني به جهانيان ارائه داده و با ره‌توشه‌هاي علم و ادب و هنر و عرفان، نقش مؤثري در شکوفايي تمدن، ايفا کرده است.

برگرفته از: مقدمه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Back to top