چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

باور به پیشرفت تمدنی ایران پیش نیاز اجرای الگوی پیشرفت


سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سرود جمهوری اسلامی وتلاوت کلام الله مجید کار خود را آغاز کرد.


دکتر اکبر زاده دبیر سیزدهمین کنفرانس طی گزارشی اظهار داشت:
با نام خدا و با استعانت از ولی عصر ( عج ) سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با موضوع "چالش ها و راهکارهای تحول کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" آغاز می کنیم.
برگزاری منظم کنفرانس های سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعنوان بستر هم اندیشی صاحب نظران و پژوهشگران در خصوص موضوعات مرتبط با الگوی بومی پیشرفت کشور و حلقه وصل جامعه علمی و نخبگانی با دست اندرکاران طراحی الگو همواره مورد اهتمام بوده است.
عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: این کنفرانس بر شناسایی ظرفیت "تحول افرینی" بعنوان ویژگی ممتاز سند الگو و راهکارهای مبتنی بر آن برای غلبه بر چالش ها و موانع پیشرفت کشور تاکید دارد. از انجا که پیشرفت در سند الگو بعنوان تحول همه جانبه شؤون گوناگون حیات بشر در مسیر ظهور استعدادهای فطری انسان ها تعبیر شده است، لذا حصول اطمینان از احراز این ویژگی در مرحله طراحی الگو بویژه در بخش تدابیر به جد مطمع نظر طراحان سند بوده است. هریک از تدابیر و یا مجموعه ای از انها متضمن فرایندی تحولی در یک حوزه تخصصی است، تحولاتی عمیق، پردامنه، دیرپا و هدفمند. انتظار ان است که این کنفرانس بتواند با نمایان سازی ظرفیت های تحولی و نواورانه سند الگو در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی راهکارهای موثری بمنظور بهره گیری ازاین ظرفیت ها برای غلبه بر چالش ها و موانع عملی و معرفتی مسیر پیشرفت کشور و دستیابی به هدف گذاری های افق ارایه نماید.


دبیر کنفرانس در باره آمار مقالات رسیده به کنفرانس گفت:
در مهلت مقرر تعداد 155 مقاله به دبیرخانه کنفرانس واصل شد که پس از انجام داوری‌های گسترده و چند مرحله ای نهایتا 90 مقاله پذیرفته شد که 60 مقاله بصورت شفاهی و 30 مقاله دیگر بصورت پوستر ارایه خواهد شد. مقاله های پوستری در طول مدت کنفرانس بصورت غیر برخط در معرض بازدید علاقمندان قرار دارند.
مقالات در قالب 11 نشست و میز گرد تخصصی طی دو روز ارایه خواهد شد.
برای هر مقاله 25 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که 15 دقیقه ان جهت ارایه مقاله و ده دقیقه باقیمانده جهت توضیحات تکمیلی هیات رئیسه نشست و پرسش و پاسخ خواهد بود.
وی ادامه داد: نشست ها: ترکیبی ( حضوری – مجازی )
اعضای هیات رئیسه نشست ها و سخنرانان عمدتا بصورت حضوری در جلسه شرکت دارند.
دبیر کنفرانس ادامه داد: همزمان با این کنفرانس مراسم سیزدهمین دوره تقدیر از رساله های برتر در زمینه پیشرفت اسلامی ایرانی برگزار خواهد شد.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسیر تحول اجتماعی برای غلبه بر چالش های اساسی ایران را تبیین می کند.


درادامه مراسم افتتاحیه، دکتر واعظ زاده رییس شورای عالی و رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی سخنانی با اشاره به اینکه، نگاه نخبگان فکری و فرهنگی و عزم و عملکرد مدیران کشور نقش مؤثری در باور عمومی به پیشرفت دارد. گفت : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چالش های اساسی کشور را شناسایی کرده و مسیر تحول اجتماعی را برای غلبه بر این چالش ها تبیین می کند. این مسیر بر اساس مبانی نظری متقن و با استفاده از دستاوردهای علمی و تجارب بومی و بین المللی تبیین می شود. غفلت از مبانی نظری در اجرای الگو، خود می تواند چالش آفرین شود. 
رییس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: الگو از دو قسمت نظری و عملی تشکیل می شود. پرسشی که غالباً تکرار می شود این است که آیا مبانی نظری الگو فقط برای کامل بودن متن و یا از سر تیمن و تبرک به الگو اضافه می شود یا تأثیری بر قسمت عملی الگو دارد؟ در پاسخ، می توان به ارتباط معنایی بین قسمت نظری و قسمت عملی الگو اشاره  کرد و انسجام نظری-عملی الگو را که در تمام مراحل تهیه الگو مورد توجه بوده در متن پیش نویس الگو نشان داد. حفظ این انسجام در عمل و در جریان اجرای الگو هم لازم است. 
واعظ زاده با اشاره به اینکه، الگو بر اساس این اعتقاد تهیه شده که باورهای افراد و گروه های اجتماعی بر عمل آن ها تأثیر می گذارد. گفت: عمل، بدون باور متقن، هیچ است. این گزاره شامل خودِ الگو و عمل به الگو هم هست. بخش مهمی از قسمت نظری الگو شامل مبانی نظری الگو است که از نوع باور است. این مبانی وقتی در عمل و به هنگام اجرا مؤثر واقع می شود که نسبت به آن ها باور وجود داشته باشد. از طرف دیگر عمل به الگو وقتی مؤثر است که بر باور به مبانی نظری استوار باشد. مبانی نظری برای تأکید بر باورها و بخاطر تأثیر باورها بر عمل در الگو درج شده است. چالش بزرگ در هنگام اجرای الگو ضعف باور به مبانی نظری الگو است. الگو در قسمت عملی، راهکارهای تقویت این باور را توصیه می کند.
رییس شورا عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه؛ باور قوی به مبانی نظری الگو، اجرای موفق الگو را تضمین می کند. گفت: از جمله مبانی نظری الگو باور به پیشرفت تمدنی ایران است. این باور پیش نیاز اجرای الگو است. پیشرفت تمدنی طولانی مدت است. اما نقطه شروع آن وضعیت کنونی کشور با همه واقعیت های تلخ و شیرین موجود است.  واقعیت های شیرین، باور افراد و گروه های اجتماعی بویژه جوانان را به امکان پیشرفت تقویت می کند و انسجام اجتماعی را افزایش می دهد. انسجام اجتماعی پیش نیاز پیشرفت است. تقویت واقعیت های شیرین، خود وابسته از اجرای الگوست. وابستگی متقابل نظر و عمل پیشرفتی، چالش اجرای الگوست. ترویج نگاه تمدنی به پیشرفت از سوی نخبگان فکری و فرهنگی، باور به امکان پذیری پیشرفت ایران را تقویت می کند.  کسانی که با سختکوشی و عزم قوی از فرصت های استفاده کرده و بر مشکلات غلبه نموده و عملاً به موفقیت دست یافته اند نیز در تقویت باور عمومی به پیشرفت مؤثرند. باور و عزم و عملکرد مدیران کشور نقش مهمی در این باور دارد. پیشگامان پیشرفت کسانی هستند که در نظر و عمل امید به آینده را در نسل جوان شعله ور می سازند.
گفتنی است سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت به صورت حضوری و مجازی درحال اجرا است.

Back to top