شنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۳

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پس از ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، قابل دریافت خواهد بود.

عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه
نشست اندیشکده معنویت 1403/05/01 13 15 manaviat.olgou.ir
نشست اندیشه ورزی اندیشکده سیاست 1403/05/01 8 10 siasat.olgou.ir
نشست اندیشکده فرهنگ 1403/05/01 10 12 farhang.olgou.ir
نشست اندیشکده علم 1403/04/31 15 17 science.olgou.ir
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

اردیبهشت 1404      
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

کنفرانس چهاردهم

اردیبهشت 1404      

انتخاب رساله های برتر

اردیبهشت 1404      

Back to top